Skozi razgovore z direktorji ali vodji prodajnih oddelkov ugotavljam, da podjetja procesa od prvega srečanja s kupcem do priprave ponudbe ne nadzorujejo v dovolj kvalitetno. V prodaji velja namreč pravilo: Ko oddate ponudbo, ima škarje in platno za uspeh v rokah kupec.

Eden od glavnih razlogov za omenjeno stanje je morda tudi zahtevnost uvajanja rešitev CRM v podjetja. Velik delež pri težavah nastaja pri izmenjavi podatkov med obstoječo ERP rešitvijo ter rešitvijo CRM, saj so strukture podatkov v CRM običajno drugačne, se drugače zajemajo ter zbirajo. Dodatno pa k temu pripomore še sama uvedba, saj je enak podatek lahko večkrat zapisan, se vzdržuje v dveh sistemih ter je podatek drugače zasnovan v CRMju. Slednje pa predstavlja dodatno težavo pri uporabniku.

Pri uvedbi CRM@SmartBit v povezavi s produktom Pantheon je ta strah odveč. Rešitev CRM@SmartBit postavimo direktno nad ERP Pantheon. Izkoristimo obstoječe uporabnike, ki imajo lasten protokol za prijavo, pravice za delo v CRM pa jim nastavimo skozi Pantheon. Pri pristopu do podatkov koristimo Pantheon avtorizacije (klasifikacije, dokumente …).

Vaši poslovni partnerji (kupci in dobavitelji), so skupaj s kontaktnimi podatki takoj po instalaciji vidni v CRM@SmartBit. Skozi nastavitve lahko uredite, da iz kontaktov izločite določene kontakte, ki jih koristite za izmenjavo dokumentov (eRačuni, eIzmenjava). Kontakti so povezani na GDPR privoljenja, kjer se v celoti koristi Pantheon logika.

Uvedba CRM@SmartBit je preprosta skozi nekaj dodatnih nastavitev, uporabniki poznajo podatke v Pantheonu, v CRM@SmartBit pa te podatke koristijo in obdelujejo na enostaven način. Skrb, da bo uvedba CRM@SmartBit neuspešna, je vsekakor odveč.
Po osnovnih nastavitvah lahko prodajalci in ostali izvajalci takoj pričnejo z uporabo CRM@SmartBit. Lahko pregledujejo kronologijo prodajnih priložnosti, izvedeno prodajo, pogodbene cenike, finančno stanje … ter pričnejo skozi CRM@SmartBit planirati svoje delo. Enostavno lahko planirajo naloge (TODO) z vnosom v pregleden koledar (svoje naloge ali podelijo naloge sodelavcem) ter hitro in enostavno zapisujejo rezultate izvedenih aktivnosti. S takšnim načinom dela je omogočeno spremljanje planiranih in izvedenih aktivnosti prodajalcev.

V procesu prodaje koristimo obstoječe poslovne dogodke naročila kupcev. Po potrebi razširimo statuse in glede na proces v podjetju dodamo še kak poslovni dogodek. Skozi CRM@SmartBit lahko dodajamo in spreminjamo pozicije naročila in imamo vpogled v vse faze prodaje. Skozi prodajni lijak in prodajno poročilo (vrtljivo tabelo), lahko spremljate priložnosti prodajalcev in njihov napredek.

CRM@SmartBit zagotavlja tudi povezvo do potnih nalogov in zajema stroškov, povezanih s službeno potjo. Potni nalog lahko odprete direktno v CRM@SmartBit, ko določite nalogo (TO DO), saj imate večji del podatkov že pripravljenih. Dodate le datum in uro odhoda ter kasneje še morebitne stroške. Računovodstvo pa nato v Pantheonu skozi obračun zaključi celoten proces.

Pri kompleksnejših prodajah se pojavi potreba po projektnem vodenju (potrebno je uskladiti delo prodajalca, svetovalce na projektu in izvajalce). To področje pokriva Project Management, ki za osnovno uporablja stroškovni nosilec v Pantheon-u. Po realizaciji projekta, pa izvedbo projekta usklajujete skozi omenjeno rešitev.

Pri izvedbi eMail Marketinga CRM@SmartBit koristiti vso bazo podatkov (kontakte, podjetja /regije, tipe kupcev/, izdane prodajne dokumente, …). Ravno tako pa sistem koristi in vas opozarja na morebitne težave v povezavi z GDPR-jem.

Za spremljanje poprodajnih aktivnosti in skrbjo za stranke CRM@SmartBit zajema še storitve Servisa in Help Desk (sprejem artikla v servis ali zajem druge težave, planiranje izvedbe skozi koledar ter samo izvedbo servisa z vnosom informacij o delu in porabo materiala). Prodaja, project managment ter servis koristijo enak koledar, s čimer imate tudi nadzor nad zasedenostjo celotne ekipe.