Danes podatki predstavljajo vir prihodkov; zmagovalci v prodaji so tista podjetja, ki znajo združiti in izkoristiti podatke na način, da je kupec v središču prodajnega postopka. Poznavanje kupčevih potreb določa  izdelke/storitve. Izvedeni načini prodaje definira prodajne kanale in prodajne postopke ter na koncu se zadovoljstvo kupca določa in spremlja skozi poprodajne procese.

Slednje zahteva integracijo informacij, ki se pridobijo skozi različne kanale komuniciranja s kupcem, druga analitična orodja internet prodaje, zapiske prodajalca in informacij, ki se zbirajo v klasičnem ERP sistemu. Vse informacije, ki so na voljo, je potrebno združiti na eno mesto, da so na razpolago za novo prodajo ali razširitev prodaje obstoječemu kupcu.

Postopki zbiranja podatkov danes zahtevajo digitalizacijo procesov, kjer pa nastopajo orodja v pomoč prodajnemu procesu, kot je CRM@SmartBit.

Danes povprečni kupec vstopa v prodajni proces z veliko informacij. Kupec želi z vami komunicirati skozi elektronske kanale. B2B in druga orodja mu zagotavljajo izmenjavo dokumentov. Vprašanje o uporabi produkta, servisa … vam posreduje po elektronski pošti. CRM@SmartBit vam omogoča, da ste korak pred kupcem v vsaki fazi prodajnega postopka.

Rešitev CRM@SmartBit pa ima še pomembno lastnost. Zbrane informacije lahko kvalitetno izkoristite za izboljšanje vaših izdelkov/storitev. Izkušnje iz realizirane prodaje lahko vključite v nove prodaje, kampanje.